Strojne storitve

reference

Betonarna Solkan

 • gradbena dela
 • strojne in elektro inštalacije
 
Toplotni izmenjevalnik cementarne Anhovo

 • izdelava tehnoloških podestov, ograj, glavnega stopnišča
 • izdelava cevi tercialnega zraka
 • strojne in elektro inštalacije

 

 
Poslovna stavba cementarne Anhovo

 • gradbena dela
 • strojne in elektro inštalacije

 

 
Izdelava členkastega transporterja

 • izdelava in montaža členkastega transporterja
 
Izdelava elevatorskih korcev

 
Silosi cementa

 • izdelava jeklene konstrukcije, stopnišča, podestov
 • izdelava nosilne konstrukcije strehe
 • strojne in elektro inštalacije

 

 
Odpraševanje peči v Solkanski industriji apna

 • Izdelava in montaža cevovodov in dimnika
 • strojne in elektro inštalacije

 

 
Čiščenje tehnološke vode separacije kremenčevega proda v Kemi Puconci

 • izdelava in montaža jeklene konstrukcije, vključno s streho, fasado in stavbnega pohištva
 • montaža tehnološke opreme
 • strojne inštalacije
 


Salinvest, d.o.o.

Anhovo 1

5210 Deskle

Slovenija

T: +386 5 392 13 52

Salonit Anhovo

Članica skupine Salonit

Izdelava spletne strani: ar©tur